QUY ĐỊNH VỀ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC VÀ VƯỢT KHÓ
DO CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM TÀI TRỢ DÀNH CHO SINH VIÊN HỌ ĐỖ (ĐẬU) HỌC TẠI TP.HCM

(Ban hành theo Quyết định số: 11/QĐ-2017 ngày 17/07/2017 của Chủ tịch CLB Doanh nhân Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam)

Điều 1 . Đối tượng tham gia
- Sinh viên mang Họ Đỗ (Đậu) đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh không bị hình thức kỷ luật nào. Sinh viên đang tạm ngừng học, sinh viên đang nợ môn học không được xét cấp học bổng này.
- Là Thủ khoa hoặc được tuyển thẳng vào các trường Đại học, cao đẳng, học lực từ giỏi đến xuất sắc. Có đạo đức tốt.
- Hoàn cảnh Gia đình khó khăn về kinh tế (Có xác nhận của địa phương): Mồ côi cha/mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, con thương binh liệt sĩ, cha mẹ có thu nhập thấp, thu nhập không ổn định, gia đình có người đau bệnh nặng, bị tật bẩm sinh, bản thân phải đi làm để trang trải học phí,...
Điều 2. Điều kiện xét cấp
2.1. Tìm Cha Mẹ đỡ đầu: 30 suất (Được 1 doanh nghiệp nhận đỡ đầu tài trợ chi phí ăn ở, học tập cho đến ngày tốt nghiệp).
+ Tiêu chí 1: Kết quả học tập
- Là thủ khoa, hoặc được tuyển thẳng vào Đại Học được ưu tiên (Dành cho sinh viên mới nhập học) - Điểm trung bình tích lũy năm học từ 3,5 trở lên và có số tín chỉ tích lũy năm học tối thiểu bằng số tín chỉ được quy đình bắt buộc theo chương trình đào tạo (28 tín chỉ/ năm học).
+ Tiêu chí 2: Điểm rèn luyện
Thực tế phấn đấu rèn luyện của sinh viên, được đánh giá thông qua việc sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, từ thiện tại trường, tại địa phương, các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi chuyên ngành năng khiếu...
2.2. Nhận học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó: 100 suất (Nhận học bổng 1 lần bằng tiền trị giá 6.000.000đ/ 1 sinh viên).
+ Tiêu chí 1: Kết quả học tập
- Là thủ khoa, hoặc được tuyển thẳng vào Đại Học được ưu tiên (Dành cho sinh viên mới nhập học) - Điểm trung bình tích lũy năm học từ 3,0 trở lên và có số tín chỉ tích lũy năm học tối thiểu bằng số tín chỉ được quy đình bắt buộc theo chương trình đào tạo (28 tín chỉ/ năm học)
+ Tiêu chí 2: Điểm rèn luyện
Thực tế phấn đấu rèn luyện của sinh viên, được đánh giá thông qua việc sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, từ thiện tại trường, tại địa phương, các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi chuyên ngành năng khiếu...
2.3. Thực tập, thực hành có lương tại các doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành học: (Được hỗ trợ và tạo điều kiện thực tập ở Doanh nghiệp theo nguyện vọng, ngành nghề phù hợp)
Các Doanh nghiệp nhận các em là các công ty có số nhân viên trên 10 người, doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đồng. Trong quá trình thực tập các em sẽ có người hỗ trợ hướng dẫn và có lương trong suốt thời gian thực tập. Số lượng sinh viên được nhận phụ thuộc vào nhu cầu của các doanh nghiệp.
Điều 3. Thời gian và phương thức nộp hồ sơ
3.1. Thời gian: Hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 21/08/2017
3.2. Thời gian tổ chức: ngày 22/09/2017
3.3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn New Word – số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM
3.4. Phương thức nộp hồ sơ: Sinh viên cung cấp thông tin và đăng ký trực tiếp trên website tại: http://sv.doanhnhandodau.com
Điều 4. Nội dung hồ sơ cần bổ sung nếu được lựa chọn tham gia sự kiện
4.1. Tự giới thiệu: Giới thiệu về bản thân, kết quả học tập, rèn luyện, hoàn cảnh gia đình của sinh viên, quá trình tham gia các hoạt động Đoàn, hội và các hoạt động phong trào khác. Trong đó sinh viên cần nêu rõ hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình, ý chí phấn đấu vươn lên của bản thân và hiểu biết bản thân về Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.
4.2. Hình thẻ: 01 hình thẻ (4x6) dán trên góc trái của Thư tự giới thiệu.
4.3. Các minh chứng: Thể hiện rõ hoàn cảnh gia đình (có xác nhận địa phương), kết quả học tập, quá trình phấn đấu, rèn luyện của sinh viên và tham gia các hoạt động đoàn, hội và các hoạt động phong trào khác...
Điều 5. Điều khoản thực hiện.
5.1. Mỗi sinh viên chỉ được nhận 01 suất học bổng Tìm Cha Mẹ đỡ đầu hoặc nhận học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Vì vậy sinh viên nên cân nhắc kỹ để nộp hồ sơ đăng ký. Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 01 suất học bổng thì đương nhiên bị loại.
5.2. Hội đồng và CLB Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký đầy đủ thông tin, đúng hạn và đáp ứng được các điều kiện trên.
5.3. Các trường hợp ngoài quy định trên đây Hội đồng và CLB Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam có quyền xem xét và quyết định riêng.
Điều 6. Điều kiện ưu tiên xét học bổng
6.1. Được tuyển thẳng vào các trường Đại học, hoặc Thủ khoa, học lực xuất sắc.
6.2. Gia đình nghèo khó (có xác nhận địa phương).
Lưu ý: Hội đồng xét duyệt sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký, nếu đã đạt đủ số lượng theo thông báo thì sẽ căn cứ vào điều kiện ưu tiên, học lực và đạo đức của sinh viên và các tiêu chí khác để lựa chọn và lựa chọn của Hội đồng xét duyệt là lựa chọn cuối cùng. Chỉ những thành viên nhận được thông báo đủ điều kiện mới được tham gia sự kiện và nhận phần học bổng tương ứng.
Điện thoại tư vấn hỗ trợ: 0911.990.000 – 0976.220.276
Email: hcm@doanhnhandodau.com

❀ĐĂNG KÝ❀

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin)
Tìm cha mẹ đỡ đầu Xin nhận học bổng Tìm nơi thực tập