THÔNG BÁO
Sự kiện Gặp gỡ doanh nhân và sinh viên Họ Đỗ (Đậu) với chủ đề "Một năm sự khởi đầu" đã chọn lựa và trao 54 suất học bổng trị giá 6.000.000đ/suất và 01 suất cha mẹ đỡ đầu
*****